వెంకటగిరి నియోజకవర్గ యావన్మందికి వెంకటగిరి సంస్థాన రాజకుటుంబీకులు, SVBC చైర్మన్ Dr సాయి కృష్ణ యాచెంద్ర 2021 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో పాటు కోవిద్ 19 ప్రబలకుండా అదుపు చేయడానికి ఎవరికి కి సంస్థానంలో కి ప్రవేశం లేదంటూ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా 2021 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఫోన్ల ద్వారా తెలియ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుందని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు కాకుండా 2020 డిసెంబర్ 31వ తేదీన పూర్తిగా 144సెక్షన్ ఉన్నందున ప్రజలు ప్రభుత్వ సూచనలు పాటిస్తూ అందరూ బాగుండాలని ఆశీర్వదించారు

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *